T.C.Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası    T.C. Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası
 
Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk
[Adres]
Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:7 ESKİŞEHİR
[Telefon]
0 222 2216667
[Fax]
0 222 2313607
[Mail]
merkez@ezo.org.tr
 
Zirai Mücadele Yöntemleri
    SÜNE VE KIMIL - Buğday'ın Verim ve Kalitesini Düşürür
   T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI - Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

SÜNE (Eurygaster spp.)

SÜNENİN TANIMI:

Hububatın önemli zararlısıdır. Toprak rengi, bazen tam siyah, bazen kırmızımsı, bazen kirli beyaz bazen de bu renklerin karışımı alacalı renktedir. Baş üstten bakıldı¬ğında üçgen şeklinde vücut yassıca oval dir.

SÜNE'NİN HAYAT DEVRESİ:

Süne yılda bir nesil verir. Kışı dağlarda Meşe, Geven, Kirpi Otu gibi bitkilerin altında toprak içinde geçirir. ilkbaharda havalar ısınıp sıcaklık 15 °C 'ye ulaşınca tarlaya göç eder. Tarla da beslenir, çiftleşir ve yumurta bıra¬kır. Yumurtadan çıkan yavru, yeni nesil ergin böcek oluncaya kadar tarlada beslenir ve hasattan sonra tekrar dağlara çekilir.

SÜNENİN BESLENDİĞİ BİTKİLER

Buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf ve bazı yabani bitkiler.

En çok zararı buğdayda olmaktadır.

SÜNE'NİN ZARARI

İlkbaharda hububat tarlalarına göç eden kışlamış süneler, hububat saplarını emerek sararmalarına ve kurumalarına neden olur.

Bu zarar şekline "Kurtboğazı" denilmektedir.

Bitkiler geliştikçe başaklar henüz yaprak kılıfı içindeyken beslenerek başakların beyazımsı bir renk almasına, kurumasına ve dolayısıyla başakların dane bağlamasına engel olurlar. Sünenin bu şekildeki zararına "Akbaşak" adı verilmektedir. Yumurtalardan çıkan Süne yavruları danenin SÜT ve SARI OLUM dönemindeki buğdayla beslenir. Bu beslenme sonucu danenin özü bozulur. Bu buğ¬daydan EKMEK ve MAKARNA yapılmadığı gibi tohum olarak ta kullanılamaz.

SÜNE İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

1-KÜLTÜREL TEDBİRLER

• Erkenci ve sert buğday çeşitlerinin ekimi yaygınlaştırılmalı,

• Hububat dışında ürünlere ağırlık verilmeli, (Sulu Tarım)

• Tarla iyi hazırlanmalı ve kesinlikle anız yakılmamalı,

• Mera alanları tahrip edilmemeli,

• Sünenin önemli düşmanlarından olan, keklik, bıldırcın vb. kuşları korumak için tedbirler alınmalıdır.

• Nadas ve hububat alanları toplulaştırılmalı,

• Arpa ve buğday ekilişleri ayrı ayrı bölgelerde yapılmalı,

• Aynı zamanda hasat edilecek çeşitler tercih edilmeli,

• Kanal, akarsu boyunca ve tarla kenarlarında yetişen ağaç ve ağaççıklar korunmalı, tarla kenarları ağaçlandırılmalı ve yeşil kuşaklar oluşturulmalı,

• Kalın kabuklu ve nektar veren ağaçlar özellikle (Badem, dut, elma, erik, kayısı, ayva, armut, söğüt, ahlat, ceviz) yetiştirilmeli,

• Tarlada yapılacak Gübreleme, ilaçlama ve diğer çalışmalar için traktörün geçeceği boşluklar bırakılmalı (iz bırakarak ekim metodu)

• Tarım Teşkilatına danışılmadan kesinlikle ilaç kullanılmamalı (Bu tavsiye her ürün için geçerlidir.)

2-BİYOLOJİK MÜCADELE

Doğada; Sünenin çok fazla çoğalmasına engel olan birçok faydalı canlı mevcuttur (Kuşlar, bazı böcek ve örümcekler vs). Bulardan faydalı böcekler, süne ergin ve yumurtasını tahrip edip bozarak Sünenin çoğalmasına engel olmaktadır.

3-KİMYASAL (İLAÇLI) MÜCADELE

Bütün sürveyler yapıldıktan sonra; m2'de 10 ve daha fazla süne yavrusu var ise buğday tarlalarında ilaçlı müca¬dele yapılmaktadır.

Süne sayısı daha az olduğunda ve tavsiye edilen zaman dışında ilaçlama yapılması kesinlikle doğru değildir.

Süne Mücadalesinde Tavsiye Edilen İlaçlar

Etkili Madde Adı

Formülasyon

Dozu (Preparatyda

Kullanılacağı Dönem

Fenitrothion 550 g/l

EC

100 cc/da

1-3, 4-5 dönem nimf, yeni nesil ergin

Deltamethrin 25 g/l

EC

30 cc/da

1-3 dönem nimf

50 cc/da

4-5 dönem nimf, yeni nesil ergin

Lambda CyhalothrinSO g/1

EC

20 cc/da

1-3, 4-5 dönem nimf, yeni nesil ergin

Beta Cyfluthrin 25 g/l

EC

50 cc/da

1-3, 4-5 dönem nimf, yeni nesil ergin

Zetacypermethrin 100 g/l

EC

12 cc/da

1-3,4-5 dönem nimf

Tralomethrin 36 g/l

EC

35 cc/da

1-3 dönem nimf

Fenthion 525 g/l

EC

125 ml/da

1-3, 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin

Cypermethrin 250 g/l

EC

30 cc/da

4-5 dönem nimf, yeni   nesil   ergin

20 cc/da

1-3 dönem nimf

Alphacypermethrin 100 g/l

EC

15 cc/da

1-3, 4-5 dönem nimf

Deltamethrin 120 g/l

EC

5 cc/da

1-3,4-5 dönem nimf yeni nesil ergin

BUĞDAYINI DEĞERİNE SATMAK İSTİYORSAN,

• Süne ve Kımıl mücadelesi tekniğine uygun yapılmalı,

• Rutubet %12-14 olmalı,

• Hektolitre ağırlığı yüksek olmalı,

• Piyasada istenen kaliteli Buğday çeşidi olmalı,

• Cılız ve kırık dane oranı çok düşük olmalı,

• Yabancı madde (Taş toprak gibi) oranı çok düşük olmalı,

• Başka çeşit buğday karışık olmamalı,

• Yabancı ot tohumu olmamalı,

• Arpa, çavdar ve yulaf gibi bitkiler karışık olmamalı,

• Sürmeli dane olmamalı.

DEĞERLİ ÜRETİCİLERİMİZ...

• ilkbaharda sürekli olarak tarlalarınızı kontrol ediniz.

• Süne ve kımıl mücadelesinde Tarım Teşkilatıyla beraber çalışınız.

• Kımıl ve sünenin göç ve yayılma hareketlerini en kısa sürede Tarım Teşkilatına Bildiriniz...

KIMIL (Aelia spp.)’I TANIYALIM

Baş üçgen şeklinde, ön kısmı sivridir. Orta kısımları koyu, kenarları açık kirli sarıdır. Üzerinde yan yana ön¬den arkaya uzanan si¬yah ve kirli sarı çizgiler bulunur. Bacaklar kirli sarıdır. Bu böcek etrafa pis koku salgılar.

KIMIL'IN YAŞAMI

• Yılda bir nesil verir.

• Kışı dağlarda Meşe, Geven, Kirpi Otu, çam, ayı kulağı vb. bitkilerin altlarında geçirir.

• İlkbaharda sıcaklık 15°C'nin üzerine çıktığında dağlardan tarlaya göç eder.

• Buğdayla beslenir, çiftleşir ve yumurta bırakır.

• Yumurtadan çıkan yavru, yeni nesil ergin (olgun) böcek olur ve buğday hasadından sonra tekrar dağlara çıkar.

KIMIL'IN ZARARI

Başta buğday olmak üzere, tüm hububatta zararlıdır. ilkbaharda kışlaktan hububat tarlalarına göç eden kışlamış kımıllar, henüz kardeşlenme döneminde olan buğdayı kök boğazı üstünden emerek "Kurtboğazı" (Göbek kuruması) zararı yapar. Bu şekilde zarar görmüş buğday başak bağlamaz. Kışlamış kımıl erginleri hububatın başaklanma döneminde başak sapını emerek buğdayın dane bağlamasına engel olurlar. Bu zarar şekline "Akbaşak" adı verilmektedir.

DANEDEKİ ZARARI:

• Dane de glüten tahrip olur,

• Çimlenme gücü azalır,

• Ekmek ve makarna yapımın¬da istenen özellikler azalır,

• Daneler kavuz haline gelir.

• Tohumluk kalitesi düşer.

KIMIL İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

1-KÜLTÜREL TEDBİRLER:

• Toprak ekime iyi hazırlanır.

• Nadas iyi yapılmalı,

• Yabancı otlarla mücadele gerekiyorsa mutlaka ya¬pılmalı,

• Buğday hasat olgunluğuna ulaşınca; fazla kuruması beklenmeden mümkün olduğunca erken hasad edilmeli,

• Anız yakılmamalı,

• Tarla kenarlarına ağaç dikilmeli mevcut ağaç ve çalılar korunmalı,

• Erkenci çeşitlerin ekimi yaygınlaştırılmalı ve mümkün olduğunca erken ekilip erken hasat edilmeli.

2-İLAÇLI MÜCADELE

Kımıl mücadelesinde toplu inişleri yakalamak çok ÖNEMLİDİR.!

Kımıl'ın toplu inişlerini yakalamak için; Nisan başından itibaren tarlalar sık sık kontrol edil¬erek, kımılın inip inmediği kontrol edilir. Toplu inişler yakalandığında Kışlaktan inen kımıllar dağılmadan ilaçlama yapılmalıdır. Ergin'e karşı;

• m2'de 2 adet kışlamış ergin kımıl var ise ilaçlama yapılır.

Yavru ve yeni nesil ergine karşı;

• m2'de 10 adet veya üzerinde ergin görülünce yapılır.

Kımıl Mücadelesinde Tavsiye Edilen İlaçlar ve Dozları

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyon

Dozu (preparaty)/da

Kullanılacağı Dönem

Fenthion 525 g/l

EC

100 cc/da

Tüm

Fenitrothion. 550 g/l

EC

150 cc/da

Tüm

Endosülfan 360 g/l

EC

250 cc/da

2-5 dönem nimf

Endosülfan + Parathion

EC

200 cc/da

Tüm

Methyl300+ 180 g/l

Lamda cyhalothrln

CS

45 cc/da

Tüm

50 g/l

Alphacypermethrin

EC

45 cc/da

Ergin, nimf

100 g/l

Deltamethrin 120g/l

EC

7.5 cc/da

2-5 dönem nimf yeni nesil ergin

DİKKAT!!!!

Kımıl ve Süne zararı birbirine benzer.

• Kımıl zararı önlenemezse hasat zamanı ürünü değerinde satamayız. Kımıl ve süne zararı birbirinden ayırt edilemediği için kımılın yapacağı zarar süne zararı diye karşımıza çıkabilir.

DEĞERLİ ÜRETİCİLERİMİZ...

• Tarlalarınızı kontrol ediniz.

• Mücadelenin başarısı için; İlaçlamalar sabahın veya akşamın serin saatlerinde ve Kışlaktan inen kımıllar dağılmadan yapılmalıdır.

• Gerektiğinde Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat ediniz.

• En etkili mücadele teknik tavsiyelere uymakla mümkündür.

www.kkgm.gov.tr

E-Posta : zirmucadele@kkgm.gov.tr

Tel : 0(312)418 72 79

Faks : 0(312)418 80 05

<- Geri

ÖNEMLİ LİNKLER
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
2013 Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti
2013 Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsülleri Ofisi
Toprak Mahsülleri Ofisi
Dünya Tarım Üreticileri Federasyonu
Dünya Tarım Üreticileri Federasyonu
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği
Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği
Tekel
Tekel
Karadenizbirlik
Karadenizbirlik
Fiskobirlik
Fiskobirlik
Pankobirlik
Pankobirlik
Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi