T.C.Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası    T.C. Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası
 
Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk
[Adres]
Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:7 ESKİŞEHİR
[Telefon]
0 222 2216667
[Fax]
0 222 2313607
[Mail]
merkez@ezo.org.tr
 
Tarım ve Hayvancılık
1.ESKİŞEHİR İL?ARAZ?DAĞILIMI
Eskişehir İli’nin toplam yüzölçüm?1.365.248 ha. Olup, bunun %43’ü tarım arazisi, %25’İ çayır-mera, %26 ‘s?orman, funda ve çalılık ve %6?s?ise yerleşim alan?ve tarıma elverişsiz alan olarak dağılım göstermektedir.


   Türkiye ve Eskişehir’de Arazilerin Dağılım?(ha)

TARIM

ALANI

ORMAN

ALANI

ÇAYIR-

MERA

DİĞER

ARAZ?/span>

YÜZÖLÇÜM?/span>

ESKİŞEHİR

573.329

347.455

343.918

80.731

1.365.248

TÜRKİYE

26.968.000

20.703.000

20.500.000

10.184.700

78.355.700


    


2.TARIM ARAZİLER?DAĞILIMI
573.329 ha. İle ilimiz genel arazilerinin %43 ün?oluşturan tarım arazilerinin %68.1 inde bitkisel üretim yapılmakta, %1.4 ?ise kullanılmamaktadır. 446.170 ha. ında kuru, 127.159 ha ında ise sulu tarım yapılmaktadır. Sulanabilir arazilerimiz 202.609 ha dır. Türkiye Buğday üretiminin %3 ? Arpa üretiminin %4,3 ? Şeker pancar?üretiminin % 5,4 ?ilimizde yapılmaktadır. Bu oranlara göre Eskişehir İli Türkiye sıralamasında Buğdayda 14. sırada, Arpada 6. sırada dır.3.ARAZ?SULAMA DURUMU
Eskişehir İli tarım arazilerinin 202.609 ha.?sulamaya elverişli olup, sulanabilen tarım alanlar?toplam?tarımsal alanların %23 ün?teşkil etmektedir ve bu alan 131.470 ha dır. Sulanamayan tarımsal alanlar ise toplam alanın %77 si olup 441.859 ha dır.4.SEBZE TARIMI
Eskişehir ilinde sebze tarım?yapılan alan%1.05 tir. Sebze tarımının gelişmesini engelleyen en büyük faktör iklimdir. Ancak mikroklima özelliği gösteren Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde sebze yetiştiriciliği yoğunlaşmıştır. Bunun yanında Mihalıcçık ilçesinin Sakarya nehri boyunca sebze üretimi potansiyeli oldukça yüksektir. Özellikle merkez ilçe ve civarında sulanabilir alanlarda sanayi tipi domates, lahana, marul ve taze soğan yetiştiriciliğinde gelişme görülmekte ve iyi bir potansiyel bulunmaktadır. Eskişehir de sebzecilik genelde açıkta yetiştiricilik şeklinde yapılmakla beraber Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçeleri ile Mihalıcçık ilçesinin mikroklima özelliği gösteren bölümlerinde ört?alt?sebzeciliği yapılmaktadır. Eskişehir genelinde meyve üretimi yapılan alanlar, tarım alanlarının %0,42 sini oluşturmaktadır. İl de genel olarak üretimi yapılan ürünler elma üzüm, vişne, armut, kiraz, kayıs? zerdali, erik ve nar dır. Ayrıca Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde zeytin üretimi de yapılmaktadır.


5.HAYVAN VARLIĞI
104.581 adet büyükba? 527.834 adet küçükba? 725.000 adet tavuk, yetiştirilmekte 9,5 ton ipek böceği ya?koza üretimi yapılmakta ve 9.737 adet kovanda arıcılık yapılmaktadır.


6.İL EKONOMİSİNE KATKISI
İl ekonomisinde tarım sektörünün pay?%11 dir. Arazi olarak düz bir yapıya sahip olmas? toprakların verimli oluşu tarımsal alanda da Eskişehir’i ülke genelinde söz sahibi yapmaktadır. Tarımsal üretimin başlıca çeşitleri tahıllar, baklagiller, şekerpancar? ayçiçeği meyve ve sebzedir. İlimizde bulunan Şeker Fabrikas? bisküvi ve unlu mamuller üreten çok sayıda ki tesis buna örnektir. Ayrıca hayvancılık Eskişehir’de oldukça gelişmi?olup, özellikle küçükba? hayvan yetiştiriciliği, tarım kesiminde ki nüfusun önemli gelir kaynaklarındandır.
ÖNEML? ÜRÜNLER:  

Önemli Kültür Bitkileri Üretiminde 2004 yılında Eskişehir’in Türkiye Üretimindeki Pay?  

 

?span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">          Şekerpancar?span style="mso-tab-count: 3">                          % 5,4’ü  

?span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">          Ayçiçeği                                   % 3,2?si  

?/span>          Arpa                                        % 4,3 ’ü  

?span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">          Buğday                                   % 3’ü  

?span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">          Domates                                 % 1’i  

?span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">          Tane Mısır                               % 0,5’i  


 BİTKİSEL ÜRETİM:  
 
        A-     Tarla Ürünleri Üretimi  

Eskişehir ili tahıl ekim alan?bakımından 342.035 ha ekili arazisi ile Türkiye' de 12. sıradadır. Eskişehir genelinde tahıl üretimi içinde buğdayın ekim alan?en fazladır. (194.862 ha) Daha sonra arpa gelmektedir. (136.089 ha)  

Eskişehir ilinde yıllar itibariyle tahıl üretimlerinde çeşitli dalgalanmalar olmuştur. Buğday ve arpa üretiminde 90'l?yılların başlarında belirgin dalgalanmalar olmuşken, son yıllarda çok fazla değişiklik göstermemekle birlikte buğday ve arpa üretiminde hafif bir artış söz konusudur.  

Eskişehir ili genelinde tarla bitkileri ekili?alan?içerisinde endüstri bitkilerinin pay?ise %5,8 dir. Ürün bazında ise %58' lik payla şeker pancar?en çok ekilmektedir. Daha sonra %35 ile ayçiçeği ve %3 ile kimyon gelmektedir.  

            Eskişehir de mısır yakın bir zamana kadar hâsıl ve silaj olarak üretilirken, şekerpancar?alanlarında alternatif ürün olarak münavebeye girmesiyle yaygınlaşmaya başlamıştır.  

Alternatif ürün projesi kapsamında Pancar Kooperatifi ile ortak çalışmaya girilerek 2001 yılında 300 ha alanda sözleşmeli tane mısır üretimi gerçekleştirilmiştir. 2002 yılında tane mısır ekim alanlar?%104 oranında artarak 1.166 ha' a yükselmi? üretim 11.878 ton olmuştur. 2003 yılında ise, 1.261 ha ekim alan?ve 11.222 ton üretim gerçekleşmiştir. 2004 yılında ise, 1.718 ha ekim alan?ve 13.567 ton üretim gerçekleşmiştir.  

            Şeker pancar?alanlarında yine alternatif ürün olarak sulu tarım alanlarında münavebeye giren yağlık ayçiçeğinin de üretimi yaygınlaşmaya başlamıştır. Eskişehir, sulu alanlarda yağlık ayçiçeğinde büyük bir potansiyele sahiptir.2001 yıl?ekilişi 3.812 ha ve üretim 7.462 ton olup, 2003 yılında ekili?11.731 ha ve üretim 26.335 ton’a çıkarılmıştır. 2004 yılında ise, ekili? 7.058 ha ve üretim 17.614 ton olarak gerçekleşmiştir. Üretimde %26 gibi bir oranda azalış söz konusudur.  

Eskişehir ili genelinde ekolojik açıdan sorun olmamasına rağmen pazar ve fiyat oluşumundaki yetersizliklerden dolay?kimyon üretimi gittikçe azalmaktadır.  

. İl genelinde tarla bitkileri içerisinde baklagil tarımının pay?%1.16' dır. Baklagillerin ekildiği toplam 6.705 ha alanın %88' ini (5.901ha) tek başına nohut kaplamaktadır.  

. Eskişehir' de fazla ekilişi olmayan yem bitkilerinin kapladığ?toplam alan 2004 yıl?itibarıyla 8.888 ha olup, toplam tarım alan?içendeki pay?%1,5 dur. Bu alanında 5.502 ha ile %82' sini yonca doldurmaktadır.  

Hayvan yemi olarak yetiştirilen, bunun yanında toprak ve su erozyonların?önlemede etkili olan, ekim nöbeti içerisinde kendinden sonra gelen ürünlerin verimini artırma özelliklerini taşıyan yem bitkileri ekilişi İl?de arzu edilen bir seviyeye çıkarılamamıştır. Ancak “Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi?ve “Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi?kapsamında yem bitkileri ekilişleri 2001 yılında 9.885 ha iken 2002 yılında 11.305 ha' a artırılmıştır. Ancak 2003 yılında 10.230 ha’a ve 2004 yılında ise 8.888 ha’a düşmüştür. Ayrıca hayvancılığın yeşil ve sulu kaba yem ihtiyacın?gidermek ve yıl boyu yeşil yem zincirinin kurulmasın?temin etmek için silaj yapım?“Mısır Silaj Üretimini Geliştirme Projesi?span style="mso-spacerun: yes">  kapsamında teşvik edilmiştir. 2002 yılında mısır silaj?ekim alanlar?%92 oranında artarak 1.483 ha' a yükselmiştir. 2003 yılında ise 1.985 ha ?a yükselmiştir. 2004 yılında ise, 2.164 ha?a yükselmiştir.  

            Hayvanların protein ve enerji ihtiyacının kaba yemlerden karşılanmas? kesif yemlere göre daha ucuz olmaktadır. Bu sebeple hayvansal ürünlerde verimliliğin artırılmas?açısından çiftçilerin desteklenerek entansif yetiştiriciliğe yönelmesiyle önümüzdeki yıllarda yem bitkileri ekilişlerinin de ön plana çıkmas?beklenmektedir.   

ESKİŞEHİR İL?2004 YILI TARLA ÜRÜNLER?/span>  

ÜRÜN CİNS? 

ÇEŞİT  

EKİLEN ALAN (Ha)  

HASAT EDİLEN ALAN (Ha)  

VERİM (Kg/Ha)  

ÜRETİM (Ton)  

BUĞDAY  

Durum  

23  

23  

3.000  

69  

BUĞDAY  

Diğer  

194.839

194.839

3.191  

621.827  

BUĞDAY  

Toplam  

194.862  

194.862

3.191  

621.896  

ARPA  

Biralık  

5.420  

5.420  

3.312  

17.951  

ARPA  

Diğer  

130.669  

130.669  

2.852  

372.688  

ARPA  

Toplam  

136.089  

136.089  

2.870  

390.639  

ÇAVDAR  

   

5.920  

5.920  

1.941  

11.492  

YULAF  

   

2.724  

2.724  

1.858  

5.061  

MISIR (Tane)  

   

1.718  

1.718  

7.897  

13.567  

MISIR (Silaj)  

   

2.164  

2.164  

43.216  

93.519  

ÇELTİK

7  

7  

3.857 

27  

TRİTİCALE  

   

565  

565  

2.688  

1.519  

ÇİM (Tohum)  

   

150  

150  

900  

135  

NOHUT  

   

5.901  

5.901  

905  

5.341  

FASULYE  

   

516  

516  

1.130  

583  

MERCİMEK (Yeşil)  

   

216  

216  

861  

186  

FİĞ (Tane)  

   

72  

72  

1.083  

78  

FİĞ(K.Ot)  

   

1.048  

1.048  

2.698  

2.828  

ŞEKER PANCARI  

   

14.572  

14.572  

51.397  

748.963  

HAŞHA? (Kapsül)  

   

679  

679  

617  

419  

KİMYON  

   

849  

849  

571  

485  

AYÇİÇEĞİ  

Yağlık  

7.058  

7.058  

2.496  

17.614  

AYÇİÇEĞİ  

Çerezlik  

1.645  

1.645  

1.862  

3.063  

AYÇİÇEĞİ  

TOPLAM

8.703  

8.703  

2.376  

20.677  

ASPİR  

   

84  

84  

726  

61  

PATATES  

   

521  

521  

34.470  

17.959  

HAYVAN  PANCARI  

   

35  

35  

60.000  

2.100  

BURÇAK (Tane)  

   

7  

7  

1.143  

8  

BURÇAK (K.Ot)  

   

51  

51  

3.196  

163  

YONCA (K.Ot)  

   

5.502  

5.502  

256.952  

64.238  

KORUNGA (K.Ot)  

   

106  

106  

1.400  

350  

SUDANOTU  

   

10  

10  

38.800  

388  

TOPLAM EKL. AL.

  

   

383.071

383.071

5.228  

2.002.682B-     Sebze Üretimi  


Eskişehir' de sebze tarım?yapılan alan %1.05' dir. Sebze tarımının gelişmesini engelleyen en büyük faktör iklimdir. Ancak mikroklima özelliği gösteren Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde sebze yetiştiriciliği yoğunlaşmıştır. Bunun yanında Mihalıcçık ilçesinin Sakarya nehri boyunca sebze üretimi potansiyeli oldukça yüksektir. Diğer ilçelerde ise(özellikle merkez ilçe ve civarında) sulanabilir alanlarda sanayi tipi domates, lahana, marul ve taze soğan yetiştiriciliğinde gelişme görülmekte ve iyi bir potansiyel bulunmaktadır.  

            Eskişehir'de sebzecilik genellikle açıkta yetiştiricilik şeklinde yapılmakla beraber, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçeleri ile Mihalıcçık ilçesinin mikroklima özelliği gösteren bölümlerinde ört?alt?sebzeciliğini geliştirme çalışmalar?yapılmakta ve bu konuda önemli bir potansiyel bulunmaktadır.  

2004 yılında, 9.435 ha sebze ekim alanında, 285.432 ton sebze üretimi gerçekleşmiştir. Bu üretimin %29' unu domates,  %26?sın?kuru soğan, %8' ini karpuz, %7' sini marul ve taze soğan, ,  %5' ini kavun,  %3?ün?de hıyar oluşturmaktadır.   

ESKİŞEHİR İL?2004 YILI SEBZECİLİK  

ÜRÜN CİNS? 

EKİLEN ALAN (Ha)  

VERİM (Kg/Ha)  

ÜRETİM      (Ton)  

LAHANA (Beyaz)  

137  

33.161  

4.543  

LAHANA (Kırmız?  

45  

27.511  

1.238  

MARUL (Göbekli)  

210  

33.143  

6.960  

MARUL (Kıvırcık)  

480  

23.229  

11.150  

MARUL (Aysberg)  

26  

22.308  

580  

ISPANAK  

255  

14.412  

3.675  

PIRASA  

112  

36.545  

4.093  

SEMİZOTU  

55  

13.182  

725  

TERE  

15  

7.600  

114  

DEREOTU  

4  

5.250  

21  

NANE  

1  

9.000  

9  

MAYDANOZ  

160  

9.094  

1.455  

ROKA  

73  

11.384  

831  

FASULYE (Taze)  

450  

11.653  

5.244  

BAKLA (Taze)  

5  

17.600  

88  

BEZELYE (Taze)  

12  

10.000  

120  

BARBUNYA FAS.(Taze)

19  

13.526  

257  

BALKABAĞI  

187  

24.701  

4.619  

KAVUN  

630  

21.997  

13.858  

KARPUZ  

689  

33.701  

23.220  

SAKIZ KABAĞI  

122  

42.574  

5.194  

HIYAR  

301  

29.206  

8.791  

PATLICAN  

172  

27.994  

4.815  

DOMATES  

2.095  

39.531  

82.818  

BİBER (Dolmalık)  

48  

15.750  

756  

BİBER (Sivri, Çarl.)  

146  

17.486  

2.553  

BİBER (Salçalık)  

2  

22.500  

45  

SARMISAK (Taze)  

1  

10.000  

10  

SARIMSAK (Kuru)  

12  

6.750  

81  

SOGAN (Taze)  

728  

27.683  

20.153  

SOĞAN (Kuru)  

1.930  

38.810  

74.904  

TURP (Bayır)  

8  

40.000  

320  

TURP (Kırmız?  

3  

30.000  

90  

PANCAR (Kırmız?  

4  

30.000  

120  

KARNABAHAR  

54  

29.444  

1.590  

BROKOL?nbsp; 

5  

26.000  

130  

KABAK (Çerezlik)  

176  

966  

170  

ISPANAK (Tohum)  

58  

983  

57  

T.FASULYE (Tohum)  

2  

1.500  

3  

GENEL TOPLAM  

9.432  

30.259  

285.400  

MANTAR (Kültür)  

3  

10.667  

32   

C-     Meyve Üretimi  

Eskişehir genelinde meyve üretimi yapılan alanlar, tarım alanlarının %0,42' ini oluşturmaktadır. İl?de genel olarak üretimi yapılan meyveler elma, üzüm, vişne, armut,  kiraz, kayıs? zerdali, erik ve nardır. Ayrıca mikroklima özelliğe sahip bölgelerde (Sarıcakaya - Mihalgazi) zeytin üretimi de yapılmaktadır.  
      
             2004 yılında ise 513.435 adet olup, bu meyve ağaçlarından toplam olarak 11.088 ton/yıl meyve üretimi gerçekleşmiştir.  

            Üretimdeki ve ağa?sayısındaki azalışın nedeni; İstatistik biriminin çalışmalar?sonucunda meyve ağa?sayıs?ve üretimi ile ilgili verilerin güncellenmesidir.  

ESKİŞEHİR İL?2004 YILI MEYVECİLİK  
   

TOPLU MEYVELİKLER  

DAĞINIK AĞA? 

Toplam Meyve Veren Ağa? 

Üretim (Ton)    

Alan (Ha)  

Ağa? Sayıs? 

Ağa? Sayıs? 

ÜRÜN CİNS? 

ÇEŞİT  

Meyve Veren  

Meyve Vermeyen  

Meyve Veren  

Meyve Vermeyen  

ARMUT  

   

13  

596  

837  

43.288  

7.481  

43.884  

233  

AYVA  

   

1  

250  

60  

13.853  

2.251  

14.103  

218  

ELMA  

Golden  

123  

17.945  

4.584  

16.214  

3.166  

34.159  

650  

ELMA  

Starking  

193  

29.846  

2.689  

20.598  

5.458  

50.444  

1.025  

ELMA  

Amasya  

115  

20.183  

848  

3.101  

665  

23.284  

487  

ELMA  

Granny Smith  

8  

860  

2.157  

826  

175  

1.686  

34  

ELMA  

Diğer  

60  

4.547  

24.064  

3.100  

844  

7.647  

169  

ELMA  

TOPLAM  

499  

73.381  

34.342  

43.839  

10.308  

117.220  

2.365  

ERİK  

   

4  

1.300  

0  

27.042  

3.927  

28.342  

434  

İĞDE  

   

0  

0  

0  

19.192  

882  

19.192  

138  

KAYISI  

   

31  

3.255  

33  

24.708  

3.932  

27.963  

44  

ZERDAL?nbsp; 

   

3  

995  

0  

40.341  

3.223  

41.336  

128  

KİRAZ  

   

379  

14.566  

73.407  

35.176  

7.393  

49.742  

941  

ŞEFTAL?nbsp; 

   

2  

480  

80  

5.213  

1.770  

5.693  

73  

VİŞNE  

   

24  

1.586  

15.412  

43.206  

4.672  

44.792  

864  

A.FISTIĞI   

   

5  

840  

80  

3.927  

457  

4.767  

7  

CEVİZ  

   

66  

623  

6.107  

10.575  

5.549  

11.198  

70  

BADEM  

   

17  

1.410  

3.045  

53.990  

2.487  

55.400  

91  

ÇİLEK  

   

7  

   

   

   

   

   

35  

DUT  

   

3  

450  

0  

16.963  

892  

17.413  

270  

İNCİR   

   

4  

220  

620  

2.620  

650  

2.840  

25  

NAR  

   

41  

22.300  

1.100  

7.250  

2.400  

29.550  

196  

ÜZÜM  

Sofralık  

1.161  

  

   

   

   

   

4.431  

ÜZÜM  

Şaraplık  

170  

   

   

   

   

   

525  

ÜZÜM  

TOPLAM  

1.331  

   

   

   

   

   

4.956  

GENEL TOP.  

2.430  

122.252  

135.123  

391.183  

58.274  

513.435  

11.088   

HAYVANSAL ÜRETİM:  


A-     Hayvan Varlığ? 

Türkiye toplam sığır mevcudunun %1,02' si, koyun mevcudunun %1,68' i, keçi mevcudunun %0,9' u ve kanatl?mevcudunun %1.17' si Eskişehir ilinde bulunmaktadır.  

Toplam büyükba?hayvan sayıs?100.298 adettir. Bunu 38.615 adeti kültür ırk?sığır, 47.775 adeti melez ırk?sığır, 13.576 adeti yerli ırk?sığır oluşturmaktadır. Eskişehir' de toplam sığır mevcudu içerisinde yerli ırkların oran?% 13,5 kültür ırklarının oran?%38,6 ve melez ırkın oran?%47,9' dur.  

1990?004 döneminde kültür ırk?hayvanlar toplamında %62' lik, melez ırk da ise %4,5' lik artış olurken, yerli ırk sığır varlığında %60' lık bir azalma söz konusudur.  

 Büyükba? hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçi aile sayıs?15.832 olup bu işletmelerde ortalama 6 adet hayvan bulunmaktadır.  

Toplam küçükba?hayvan sayıs?482.911 adettir. Bunun 422.492 adeti koyun, 60.419 adeti keçidir. Toplam koyun varlığ?içinde merinos ve melezler %53,7 gibi önemli bir pay almaktadır. Keçi populasyonu içinde ise tiftik keçisi %31,7 'lik bir paya sahiptir.  

Eskişehir ilinde 1990 yılına göre; keçi sayısında %65 oranında, koyun sayısında da %32 oranında bir azalış söz konusudur. Gelişmeler tiftik keçisine gereken önemin verilmemesi halinde, önümüzdeki yıllarda tamamen ortadan kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğimizi göstermektedir.  

Eskişehir ilinde 2004 yılında belirlenen kümes hayvanlar?sayıs?2.994.472 adet dolayındadır. Tavuk sayılar?2.925.032 adettir. Diğer kanatl?varlığına ait sayılar ise şöyledir; hindi266.507, ördek 16.393, kaz ise 26.540 adettir.  İl genelinde Broiler tavukçuluk üretimi daha fazladır. 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle tavukçuluk sektör?büyük zarar görmüş, ancak krizin etkileri geçtikten sonra tavuk üretimi tekrar büyük bir hızla canlanmaya başlamış ve kriz döneminde boşalan kümesler tekrar dolmuştur.  

Ayrıca hindi üretimi de büyük bir gelişme göstermiştir Özellikle Merkez İlçede son yıllarda hindi üretiminde büyük bir artış bulunmaktadır.  

2004 yıl?verilerine göre Eskişehir ilinde 570' i eski tip, 9.167' si yeni tip kovan olmak üzere toplam 9.737 adet kovan bulunmaktadır. Hem kovan sayıs?hem de bal üretim miktar?bakımından Eskişehir ilinin Türkiye içerisindeki pay?%0,20' dir. Eskişehir' de kovan başına düşen bal üretim miktar?15 kg' dır.  

Eskişehir ilinde 223 köyde faal arıcılık yapılmaktadır.  İl’de orman alanlarının fazla olduğu bölgelerde arıcılık faaliyetleri yoğunlaşmıştır.  

HAYVAN CİNS?nbsp; 

 IRKI  

 İL TOPLAMI  

   

   

   

SIĞIR  

Kültür  

38.615  

Melez  

47.775  

Yerli  

13.576  

TOPLAM  

99.966  

KOYUN  

Merinos  

227.047  

Yerli-Diğer  

195.445  

TOPLAM  

422.492  

KEÇİ  

Tiftik  

19.163  

Kıl  

41.256  

TOPLAM  

60.419  

MANDA 

Manda 

332  

AT  

At  

2.066  

KATIR  

Katır  

153  

EŞEK  

Eşek  

5.874   

B- Hayvansal Üretim Miktar?(Et,  Süt ve Mamulleri, Bal, Yumurta vb.)  

Eskişehir ili 2004 yıl?bal üretimi 150,45 ton ve balmumu üretimi yaklaşık 3,5 tondur. Eskişehir ilinin kırmız?et üretimi,  mezbaha dış?kesimlerde dahil edildiğinde 4.375 ton dur. Beyaz et üretimi 23.258 tondur. Bu üretimin 10.342 tonu İl içi kesim, 12.916 tonu da İl dış? kesimdir.  

Eskişehir ilinin süt üretimi toplam 130.825 ton olup, bunun 119.519 tonu büyük ba? 11.306 tonu küçükba?hayvanlardan elde edilmektedir.  

Kıl üretimi 75,41 ton, Tiftik üretimi 29,9 ton dur. Yumurta üretimi ise toplam 146.161.000 adet olup, ilde diğer kanatl?hayvanların toplam yumurta sayıs?ise 1.7.62.625 adettir. Bu sayının % 53,5?ini hindi yumurtas?oluşturmaktadır.  

 Ya? Koza üretimi 9.514 kg. olup, ipek böceği besleyen köy sayıs?13 dür.  

             

            Hayvansal Üretim  


2003 yılına ait hayvansal üretim miktarlar?şu şekilde dağılım göstermektedir.                                   Eskişehir İli 2004 Yıl?Hayvansal Üretim Miktarlar?nbsp; 

Cinsi  

Üretim Miktar?(ton)  

Bal  

150,45  

Balmumu  

3,5  

Et  

Kırmız? Et  

4.375  

Beyaz Et  

23.258  

Toplam  

27.633  

Süt  

B.Ba?nbsp; 

119.519  

K.Ba?nbsp; 

 11.306  

Toplam  

130.825  

Yapağı  

672,679  

Tiftik  

29,9  

Kıl  

75,41  

Yumurta (Bin Adet)  

146.161  

Ya? Koza  

9,5   

 

C- Su Ürünleri Üretimi  

Yıllık balık üretimi (tatl?su) 33,486 ton ve yıllık avlanan balık (tatl?su) 13,150 ton’dur.  

BALIK ÇEŞİD?nbsp; 

AVCILIK YOLU İLE ELDE EDİLEN (KG/YIL)  

YETİŞTİRİCİLİK YOLU İLE ELDE EDİLEN (KG/YIL)  

GÜMÜŞ  

300  

-  

KEFAL  

350  

-  

KIZILKANAT  

4500  

-  

SAZAN  

5.150  

3.218  

DİĞER  

800  

-  

ALABALIK  

-  

30.268  

TOPLAM  

13.150  

33.486  


 

ÖNEMLİ LİNKLER
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
2013 Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti
2013 Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsülleri Ofisi
Toprak Mahsülleri Ofisi
Dünya Tarım Üreticileri Federasyonu
Dünya Tarım Üreticileri Federasyonu
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği
Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği
Tekel
Tekel
Karadenizbirlik
Karadenizbirlik
Fiskobirlik
Fiskobirlik
Pankobirlik
Pankobirlik
Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi