T.C.Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası    T.C. Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası
 
Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk Atatürk
[Adres]
Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:7 ESKİŞEHİR
[Telefon]
0 222 2216667
[Fax]
0 222 2313607
[Mail]
merkez@ezo.org.tr
 
2085 SAYILI KÜÇÜK ÇİFTÇİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASI VE TARIM KRED?KOOPERATİFLERİNE OLAN BORÇLARININ 10 YILDA 10 EŞİT TAKSİTLE FAİZSİZ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KANUN

Kanun Numaras? : 2085
Kabul Tarihi : 15/3/1977
Yayımlandığ?R. Gazete : Tarih : 24/3/1977 Say? 15888
Yayımlandığ?Düstur : Tertip: 5 Cilt: 16 Sayfa: 2425


Madde 1- T. C. Ziraat Bankas?ve Tarım Kredi Kooperatiflerince, 3202 sayıl?Kanunun 8 inci maddesinin a, b, c fıkralar?ve 6118 sayıl?Kanuna göre açılan kredilerden, 31/12/1975 tarihine kadar her ne sebep ve suretle olursa olsun vadesi geçmi?veya kanuni takibe intikal etmi?ana borçlar?15 bin liraya kadar olanlar 31/12/1975 tarihine kadar işlemi?faiz ve masraflarının ilavesi suretiyle faizsiz olarak 10 yıl vade ve 10 eşit taksite bağlanır. Taksitlerin vadeleri, ilki bu Kanunun yayım?tarihinden itibaren bir yıl içerisinde olmak üzere beher taksit miktar?250 liradan az olmamak kaydıyla T. C. Ziraat Bankas?ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tespit olunur.


Devam?için tıklayınız.

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞ?BASIN BÜLTEN?br/> Kimse zammına gerekçe aramasın

-Kimse zammına gerekçe aramasın
-TZOB Genel Başkan?Bayraktar: “Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı’nın açıklamalar? talihsiz ve hedefi şaşırtmay?amaçlayan bir açıklama. Kınıyoruz. Doğru bilgilere dayanmıyor?
-“Tarımda üretici fiyatlar? Haziran ayında yüzde 0,18, Temmuz ayında yüzde 0,73 geriledi?
-“Tüketicide gıda ve alkolsüz içeceklerde Temmuz itibarıyla son bir yılda fiyat artış?yüzde 12,56’yi bulurken, tarım ve avcılıkta yüzde 5,97’de kaldı”
-“Kimse zammına gerekçe aramasın. Rakamlar ortada?
-“Çiftçimiz, bırakın stok yapmay? daha tarladayken ürünün?elden çıkarıyor?
-“Çiftçi, köyl? üretici üretemezse kimin efendi olduğu görülür?
-?9 milyon ton buğday hasat edilmi?ve bunun 13 milyon tonu piyasada işlem görmüş. Üretici hasat ettiği ürünün 13 milyon tonunu sanayiciye ve tüccara satmış. Çiftçi elinde buğday tutmamış?
-“Çiftçinin, köylünün, üreticinin stokçuluk yaptığın?kimse iddia edemez.


Devam?için tıklayınız.

Resmi Gazete Say? 29001 KANUN

TOPRAK KORUMA VE ARAZ?KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6537 Kabul Tarihi: 30/4/2014
MADDE 1 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayıl?Toprak Koruma ve Arazi Kullanım?Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 -Bu Kanunun amac?toprağın korunmas?geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılmas?asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planl?kullanımın?sağlayacak usul ve esaslar?belirlemektir.


Devam?için tıklayınız.


BAKANLAR KURULU KARARI (Say? 28999)

Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat BankasıA.?ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar?Kurulu kararlar?kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmas? Başbakan Yardımcılığının 9/5/2014 tarihli ve 15059 sayıl?yazıs?üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayıl?Kanunun 3 ünc?maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayıl?Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 9/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Devam?için tıklayınız.


BAKANLAR KURULU KARARI (Say? 28999)

Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankas?A.?ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararlar?kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmas?Başbakan Yardımcılığının 9/5/2014 tarihli ve 15059 sayıl?yazıs?üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayıl?Kanunun 3 ünc?maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayıl?Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Devam?için tıklayınız.


KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMES?PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMES?HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/10)

MADDE 1 ?(1) Bu Tebliğin amac?tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımın?yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasın?sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerine katk?vererek uluslararas?düzeyde rekabet edilebilirliği sağlamak için makine ve ekipman alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar?belirlemektir.


Devam?için tıklayınız.


Geçit Kuşağı Tarımsal Enstitüs?Müdür?Dr. Sabri Çakır ve Müdür Yardımcıs?Dr.Sali FİDAN Odamız?ziyaret ettiler

Geçit Kuşağı Tarımsal Enstitüs?Müdür?Dr. Sabri Çakır ve Müdür Yardımcıs?Dr.Sali FİDAN Odamız?ziyaret ettiler30 NİSAN 2014 TANIŞMA KAHVALTISI

Odunpazar?Ziraat Odamız 30 Nisan 2014 tarihinde bölgemizdeki Muhtar ve Kaymakamımız,İlçe Müdürümüz ve diğer resmi daire müdürlerimizle tanışma kahvaltıs?yaptık.

Resimler için tıklayınız.


4. ESKİŞEHİR TARIM FUARI

3-6 Nisan 2014 tarihlerinde yapılacak olan 4. Eskişehir Tarım Fuar?için geri sayım başlad?

Hüseyin ŞEN
BaşkanARICILIK KURSU YAPILDI...

Odunpazar?İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ile Odunpazar?Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğ?işbirliği ve 62 Kursiyerin katılımıyla 21 Mart 2014 tarihinde “Ar?Yetiştiriciliği" Kursu yapıld?ATLARDA SUN?TOHUMLAMA KURSU?..

Türkiye'de ilk defa “Atlarda suni tohumlama kursu" ilimizde düzenlendiZİRAAT ODASI BAŞKANLARI İLE ORTAK AKIL TOPLANTISI YAPILDI.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür?Sn. Dr. Halil ÇANKAYA'nın talimat?ile 2014 yıl?süne mücadelesinin yol haritasın?belirlemek amacıyla fayda toplantılarının Ticaret Borsasından sonra İkincisi, 04.03.2014 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğ?toplant?salonunda yapıld? Toplant? İl Müdür?Dr. Halil ÇANKAYA, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığ?Şube Müdür?Osman TUTKUN ve İlçe Ziraat Odalarının katılım?ile gerçekleştirildi.


Devam?için tıklayınız.


DUYURU

T.C. numaralarının son rakam?0-2-8 olanlar Cumartesi Pazar Gün?Merkez Ziraat Bankas?Şubesi açık olacak T.C. sini son rakam?6 olanlar Sal?son rakam?4 olanlar Çarşamba günleri Mazot, Gübre ve Analiz destek ödemeleri yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize duyurulur.

Hüseyin ŞEN
BaşkanEskişehir Büyükşehir Belediye Başkan aday?Harun Karacan odamız?ziyaret etti. Çiftçilerimizin yoğun katılım gösterdiği ziyarette sorunlar ile çözüm yollar?görüşüld?/span>


ESKİŞEHİR 6’NCI SIRADA

Türkiye Ziraat Odalar?Birliği (TZOB) Genel Başkan?Şemsi Bayraktar, çavdar ekmeği tüketiminin 5’e katladığın?belirterek, Eskişehir’in yılda 20 Bin 824 Tonla 6’ncısırada yer alığın?söyledi.


Devam?için tıklayınız.


ORMAN KÖYLÜSÜNE YILBAŞI PİYANGOSU

Orman köylülerine 2013 yılında gelen 5,6 milyon liralık ödeneğe ek olarak 2,6 milyon lira daha destek verilecek. Gelen ödenek Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde orman köyünde yaşayan 172 aileye süt sığırcılığ?kredisi olarak verilecek.


Devam?için tıklayınız.


HUBUBAT VE BAKLAGİLDE FARK ÖDEMESİDESTEĞİ

2013 yıl?ürün?yağl?tohumlu bitkiler, hububat ve baklagil için fark ödemesi desteği tutarlar?belirlendi. Söz konusu ürünlerde kilogram başına 4 ile 70 kuru?arasında değişen fark ödemesi yapılacak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türkiye Tarım Havzalar?Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2013 yıl?Ürün Yağl Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Karar?Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 2013 yılında kütl?pamuk (yurt içinde üretilen sertifikal?tohumlar?kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üretenler, 2013'e dair Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtların? zeytinyağı dışında desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmalar?ve istenen belgeleri ibraz etmeleri şartıyla fark ödemesi desteğinden yararlanacak.


Devam?için tıklayınız.


TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BÖLÜMÜN?İTHAL ETTİĞ?YAĞLIK VE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİNDE YEN?TÜRLER GELİŞTİRİLD?/span>

Türkiye'nin büyük bölümün?ithal ettiği yağlık ve çerezlik ayçiçeğinde yeni türler geliştirildi. Ege Tarımsal Araştırma Merkezi'nde Türkiye üretim şartlarına uygun yerli tohumların melezlenmesiyle elde edilen türlerden dünya standartlarında verim alınıyor. Ege Tarımsal Araştırma Merkezi Müdür?Yakup Karaman, yaptığ?açıklamada çerezlik ve yağlık ayçiçeği tohumunda geliştirdikleri türlerin Türkiye'yi ithalattan kurtaracak kalite ve verimlilikte olduğunu söyledi. Yağlık türde bu yıl tescil ettikleri "Turay" çeşidinde sulu koşullarda dekar başına 500 kilogramla dünya standartlarında verim aldıkların?belirten Karaman, bu türde önümüzdeki yıl ve yıllarda tescile sunacaklar?8 çeşit daha geliştirdiklerini ifade etti.


Devam?için tıklayınız.


BAKANLAR KURULU KARARI (Say?: 28744)

Karar Sayıs?: 2013/5199
Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankas?A.? ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararlar?kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmas? Başbakan Yardımcılığının 31/7/2013 tarihli ve 12647 sayıl?yazıs?üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayıl?Kanunun 3 ünc?maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayıl?Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Devam?için tıklayınız.


KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMES?PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMES?HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/27)

Ama?
MADDE 1 ?(1) Bu Tebliğin amac? tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımın?yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasın?sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerine katk?vererek uluslararas?düzeyde rekabet edilebilirliği sağlamak için makine ve ekipman alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar?belirlemektir.


Devam?için tıklayınız.


CHP Genel Başkan Yardımcıs?(Tarımdan Sorumlu) Gökhan Günaydın, Eskişehir Milletvekil Kazım Kurt, Eskişehir Büyükşehir Belediye Prof Dr. Başkan?Yılmaz Büyükerşen, Parti Meclis Üyesi Prof Dr. Gaye Usluer, İl Başkan?Erman Gölet ve Odunpazar?İlçe Başkan?Erdal Çakıcıer Oda mız?ziyaret ederek Tarımdaki sorunlar ve çözüm yollar?hakkında karşılıkl?görüş alış verişinde bulundular.


ESKİŞEHİR SARICAKYA ZİRAAT ODASI KURULMUŞTUR

14.Haziran.2013 Cuma Gün?Eskişehir Sarıcakaya İlçesi?ne 43 kişilik Kurucu üyenin katılımlar?neticesinde yarg?gözetiminde yapılan seçim sonucunda Eskişehir Sarıcakya Ziraat Odas?Kurulmu?olup, Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.


Devam?için tıklayınız.


13 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçi Sertifikal?Tohum Kullanım?Desteklemesi Hakkında Tebli?/span>

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Yurt İçi Sertifikal?Tohum Kullanım?Desteklemesi
Hakkında Tebli?(TEBLİĞ NO: 2013/17)
BİRİNC?BÖLÜM
Ama? Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Ama?br/> MADDE 1 ?1) Bu Tebli? sertifikal?tohumluk kullanımının yetersiz olduğu baz?türlerde sertifikal?tohum kullanımının desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.


Devam?için tıklayınız.


2012-2013 YILI İLİMİZDE İLK MAHSUL SEVİNC?YAŞANDI

2012-2013 YILI İLİMİZDE İLK MAHSUL SEVİNC?YAŞANDI. BEYAZALTIN KÖY?ÇİFTÇİLERİMİZDEN UĞUR BOZ İLK MAHSUL?OLAN ARPA YI ESKİŞEHİR TİCARET BORSASINA GETİRD? ÇİFTÇİMİZE ÇEŞİTL?ÖDÜLLER VERİLEREK ARPANIN SEMBOLİK BİR FİYATTAN SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLD?2013 YILI HASATLARININ TÜM ÇİFTÇİLERİMİZE BEREKETL?VE BOL KAZANÇLI OLMASINI DİLEKLERİMİZLE.Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Program?Kapsamında Bireysel Sulama Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında
Tebli?kapsamında yapılacak olan mal alım başvurular? 1 Haziran 2013 tarihinden 30 Temmuz 2013 tarihine kadar il müdürlüklerine veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine teslim edilir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMES?PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMES?HAKKINDA TEBLİĞ
BİRİNC?BÖLÜM
Ama? Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Ama?

MADDE 1 ?(1) Bu Tebliğin amac? tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçl?bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımın?yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasın?sağlamak, zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararas?düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirebilmek için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar?belirlemektir.


Devam?için tıklayınız.


BASIN AÇIKLAMASI
2012-2013 BUĞDAY ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI, TÜM ÇİFTÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN
İlimiz Odalar?ve Tarım Kuruluşlar?ile ortaklaşa hazırlanan 2013 yıl?maliyet toplantılarında belirlenen fiyatların aynıs?açıklanmış buda çiftçi ve tarıma verdiğimiz önemin bir göstergesidir.

Ülkemizde geçen yıl hasat 10 Mayıs'ta başlamış, hasatla birlikte piyasalar yakından takip edilerek, piyasa fiyatlarının düşmeye başlamasıyla birlikte 18 Haziran'da müdahale alım fiyatlar?açıklanmıştır. TMO, 2012 yılında 311 alım noktasında aldığ?1.634.000 ton buğday karşılığında üreticilere 1 milyar 37 milyon TL ödeme yapmıştır. Ayrıca 149.000 ton da buğday emanet alım?gerçekleştirmiştir.

Geçtiğimiz yıl üretilen buğday, ülkemiz ihtiyacının üzerinde olduğu için arz fazlas?miktardan 240.000 tonu geçtiğimiz ay içerisinde TMO tarafından ihraç edilmiştir. Yeni hasat dönemi nedeniyle ara verilen arz fazlas?ürün ihracatına, hasat sonrasında devam edilecektir.

TMO bu yıl ilk kez uygulamaya koyduğu Gönüllü Ofis Dostu Projesi kapsamında, ülke genelinde 37.500 köyde belirlediği üreticilerle ekili?döneminden bugüne kadar bire bir görüşerek; ekili?durumu, bitki gelişimi, üretim durumu ve ürün maliyeti gibi birçok konuda çiftçilerin bilgilerine başvurmu? bu suretle elde edilen verileri de alım politikalarının oluşturulmasında dikkate almıştır.

Ülkemizde 2013 yıl?hasat? mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle geçen yıla göre daha erken başlamıştır. Hasat; arpada 30 Nisan'da Şanlıurfa'da, buğdayda ise 10 Mayıs'ta Adana'da başlamıştır.

Türkiye genelinde hasat dün itibariyle arpada % 10.3'e, buğdayda ise % 7.2'ye ulaşmış olup artarak devam etmektedir.

Hasatın ilk başladığ?günden itibaren TMO, üreticilerimize depolama imkân?sağlamak amacıyla 20 Mayıs 2013 tarihinde taahhütname ile ürün alımlarına başlamıştır.

Hasatın başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmi?ve piyasaların seyrine göre TMO müdahale politikalar?şekillendirilmiştir.


Basın açıklamas?Devam?için tıklayınız.


Türkiye'nin ilk tarımsal araştırma enstitüs?olan Eskişehir’deki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde (GKTAE), tarımsal üretime kazandırılan yeni buğday, nohut ve arpa çeşitleri basına tanıtıld?

Atatürk'ün talimatıyla kurulan enstit?yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Enstit?Müdür?Dr. Sabri Çakır, enstitüdeki tarımsal araştırma faaliyetleri ile ıslah edilen 134 bitki çeşidine 2 buğday, 2 nohut ve 1 arpa çeşidinin daha ıslah edilerek tescilli bitki çeşidi sayısının 139’a çıkarıldığın?söyledi. Tescilli bitki çeşitleri ile çiftçinin ve sanayicinin istekleri doğrultusunda tarımsal üretime yeni halkalar eklendiğini belirten Çakır, “Enstitümüzde yapılan araştırma çalışmalar?sonucu geliştirilen yeni teknolojiler ve çeşitler yetiştirme tekniği paketleri ile çiftçimize tanıtılmaktadır. Tescil ettirilen yeni bitki çeşitlerinin tarımsal üretim içinde yer almas?için eğitim faaliyetleri yanında demonstrasyon, tarla gün? çiftçi inceleme gezileri gibi tarımsal yayım faaliyetleri de yürütülmektedir?dedi. Çakır, 2012- 2013 yıllarında enstit?tarafından tescil ettirilerek tarımsal üretime kazandırılan yeni çeşitleri tanıtarak özelliklerinden bahsederek şöyle konuştu: “Mesut ekmeklik buğday çeşidi, enstitümüz buğday ıslah çalışmalar?kapsamında geliştirilerek, 12 Nisan 2013 tarihinde 'Mesut' adıyla tescil edilmiştir. Kuru ve yar?taban alanlarda yetiştirilmek üzere geliştirilmiştir. Kuru şartlarda yüksek verim potansiyeli ve ekmeklik kalitesine sahiptir. Tane görünüm?kırmız?serttir. Kılçıksız, beyaz başaklıdır. Ekmeklik kalitesi olarak Bezostaya1 çeşidine yakın kalite özelliklerine sahiptir. Sar?pas hastalığına dayanıkl? kara pasa karşı ise orta dayanıklıdır. ‘Yunus? ekmeklik buğday çeşidi. 2012 yılında tescil edilmiştir. Kışa, hastalıklara ve yatmaya dayanıklıdır. Yüksek verim potansiyeli ve ekmeklik kalitesine sahiptir. Orta Anadolu ve Geçit bölgelerinde sulu şartlarda yetiştirilir. ‘Çakır? yemeklik nohut çeşidi 2012 yılında tescil edilmiştir. Adaptasyon kabiliyeti yüksek, makineli hasada uygun iri daneli ve erkenci yemeklik nohut çeşitidir. Nohut yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerde tavsiye edilir. ‘Akça? yemeklik nohut çeşidi 2013 yılında tescil edilmiştir. Adaptasyon kabiliyeti yüksek, makineli hasada uygun iri ve beyaz daneli yemeklik nohut çeşitidir. Nohut yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerde tavsiye edilir. ‘Ünver? iki sıral?alternatif arpa çeşitidir. Kurağa, kışa, yatmaya ve hastalıklara dayanıklıdır. Orta Anadolu ve Geçit bölgelerinin kuru ve yar?taban alanlar?için uygundur.?Eskişehir 2013 Türk Dünyas?Kültür Başkenti
2013 Eskişehir Türk Dünyas?Kültür Başkenti

2010 yılında İstanbul’da düzenlenen “Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanlar?10.Zirve Toplantıs? sırasında TÜRKSOY tarafından önerilen “Türk Dünyas?Kültür Başkenti?uygulamas?oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu karar doğrultusunda 2011 yılında “Astana 2012 Türk Dünyas?Kültür Başkenti?seçilerek yürürlüğe girmi?ve 2013 yıl?için Türk Dünyas?Kültür Başkenti olarak Eskişehir seçilmiştir. 2012 yılında Türk Dünyas?Kültür Başkenti olan Astana 24 Şubat 2012 Açılış Galas?ile başlattığ?etkinliklerini, 30 Kasım 2012 Kapanış Töreni ile Türk Dünyas?Kültür Başkenti bayrağın?Eskişehir'e devretti.

Türk Dünyas?Kültür Başkenti uygulamasının amac?/b>
Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak Türk kültürün? dilini, tarihini, sanatın? gelenek ve göreneklerini araştırarak ortaya çıkarmak, geliştirmek, korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve kalıc?kılmak. Bilimsel, kültürel, sanatsal araştırma, inceleme ve etkinlikler yaparak, kültürel birliği ve dayanışmay?sağlamaya çalışırken dünya barışına, uygarlığına, bilime ve sanata katkıda bulunmak. Türk kültürünün sevgi, hoşgör?ve akılcılık ilkelerine dayandığının bilinci içinde, Türk kültürünün uluslararas?düzeyde benimsenmesine, yaygınlaştırılmasına çalışmak, bu yolda uygarlığa, dünya barışına ve insan haklarına hizmet etmek. Türk dünyas?halklarının ortak geçmişini, tarihini, dil ve edebiyatın? kültür ve sanatın?bir bütün halinde ele alan bilimsel araştırmalar?güçlendirmek. Ulusal tarihi, ana dili, edebiyat? kültür ve sanat? gelenek ve görenekleri gelecek kuşaklara aktarmak için ortam hazırlamak. Uluslararas?ilişkilerde yeni dengelerin kurulmasın?göz önüne alarak, bölge ve dünya çapında yeni kültürel yapılaşmay?desteklemek amacıyla Türk Dünyas?Kültür Başkentliği oluşturuldu.


İnternet sitesi:
http://www.eskişehir2013.org.trSon Haber ve Duyurular
2085 SAYILI KÜÇÜK ÇİFTÇİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASI VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN BORÇLARININ 1
2085 SAYILI KÜÇÜK ÇİFTÇİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASI VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN BORÇLARININ 1 2085 SAYILI KÜÇÜK ÇİFTÇİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASI VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN BORÇLARININ 10 YILDA 10 EŞİT TAKSİTLE FAİZSİZ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 2085 Kabul Tarihi : 15/3/1977 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/3/1977 Sayı: 15888 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 16 Sayfa: 2425
Ekleme Tarihi: 8.9.2014
TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BASIN BÜLTENİ - KİMSE ZAMMINA GEREKÇE ARAMASIN
TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BASIN BÜLTENİ - KİMSE ZAMMINA GEREKÇE ARAMASIN -Kimse zammına gerekçe aramasın -TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı’nın açıklamaları, talihsiz ve hedefi şaşırtmayı amaçlayan bir açıklama. Kınıyoruz. Doğru bilgilere dayanmıyor” -“Tarımda üretici fiyatları, Haziran ayında yüzde 0,18, Temmuz ayında yüzde 0,73 geriledi”
Ekleme Tarihi: 22.8.2014
14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ
14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ 14.Mayıs.2014 Dünya Çiftçiler Günü Odunpazarı ve Tepebaşı Ziraat Odaları Yönetim ve Meclis Kurulları Üyelerinin katılımları ile Vilayet Meydanına konulan çelenk ve saygı duruşu ile Soma' da meydana gelen elim kaza sonrası buruk bir biçimde kutlandı.
Ekleme Tarihi: 14.5.2014
14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ
14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü bizzat gelerek kutlayan Y.EMRE DENİZBANK Müdürü Süleyman Karamanlı ya ve Ekibine teşekkür ederiz.
Ekleme Tarihi: 14.5.2014

Son Basın Bültenleri
Resmi Gazete Sayı : 29001 KANUN
   Bülten Tarihi: 15.5.2014
Resmî Gazete Sayı : 28996 TEBLİĞ
   Bülten Tarihi: 14.5.2014
Resmî Gazete Sayı : 28999 BAKANLAR KURULU KARARI
   Bülten Tarihi: 14.5.2014
Resmî Gazete BAKANLAR KURULU KARARI
   Bülten Tarihi: 12.9.2013
13 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ
   Bülten Tarihi: 17.6.2013


ÖNEMLİ LİNKLER
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
2013 Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti
2013 Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsülleri Ofisi
Toprak Mahsülleri Ofisi
Dünya Tarım Üreticileri Federasyonu
Dünya Tarım Üreticileri Federasyonu
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği
Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği
Tekel
Tekel
Karadenizbirlik
Karadenizbirlik
Fiskobirlik
Fiskobirlik
Pankobirlik
Pankobirlik
Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi