• T.C.Ziraat Bankası A.Ş.ve Tarım Kredi Kooperatifleri Kredileri

  T.C.Ziraat Bankası A.Ş.ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 2015 yılında uygulanmak üzere , üreticilerin, Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün , finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin2014/7201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararda değişiklik yapılması Hakkında Karar 16 Aralık2015 tarih ve 29564 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Bu yıl kredi konu başlıklarına , yatırım kredisinde % 100, işletme kredisinde %50 faiz indirimi uygulanmak üzere “sera mekanizasyonu “ eklenmiştir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine kanuni takipte borcu bulunan üreticiler bu karardan yararlanamayacaktır.

 • 2016 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve Bölgeler ile prim desteği

  5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde, 2016 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarını belirleyen 2015/8248 sayılı Bakanlar kurulu kararı 19.11.2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • Sertifikalı Tohum Desteklemeleri Son Günü 31 Aralık 2015

  Küçük aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çiftçi kayıt sistemine kayıtlı işletme büyüklüğü 5 da ve altında olan meyve, sebze, süs bitkisi ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında 100 TL /da küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacaktır. Başvurular için son gün 31.102016 dır. (Resmi Gazete karar sayısı :2015/8294)

 • Sertifikalı Tohum Desteklemeleri Son Günü 31 Aralık 2015

  Sertifikalı Tohum Desteklemeleri Son Günü 31 Aralık 2015

 • ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR 2011/47 NO’LU TEBLİĞ

  Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2011/47 No’lu Tebliğ 28.10.2011 tarih ve 28098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğe göre organik tarım destekleme (OTD) ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapan, ÇKS’ de 2012 üretim sezonu ile OTBİS icmali-1’de ve OTBİS icmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılacaktır.

 • HİBE PROJELERİ HAZIRLAMA KAMPI 22 -28 NİSAN 2011 ARASINDA YAPILDI

  22-28 Nisan 2011 tarihleri arasında yoğun ilgi ile yapılan "HİBE PROJELERİ HAZIRLAMA KAMPI" katılımcılarına sertifikaları verildi.

 • ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ - DUYURU

  Bilindiği üzere 6111 sayı Kanunu kapsamıda borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden vatandaşların, ödeme planları kendilerine elden ce posta ile bildirilmiş olmasına rağmen borçların zamanında ödenmemesinden dolayı 6183 sayılı Kanun hükümlerince icra işlemlerinin başlatılacağını ve budumdan çiftçilerimizin mağdur olmamaları için yasal sürelerde yükümlülüklerini yerine getirerek borçlarını tam ve zamanında ödemeleri önemle duyurulur.

 • T.O.M. SATIŞ DUYURUSU

  "Kuruluşumuzca 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren, Şube Müdürlüklerimiz stoklarında bulunan ekmeklik ve makarnalık buğdaylar ile çavdar ve tritikale peşin bedel mukabili satışa açılmıştır. 3 Ekim 2011 tarihinden itibaren başlanmış olan arpa satışlarımız ise devam etmektedir.

MEDYA & HABER