• Mirasçılar arası paylaşımı yapılmamış tarımsal araziler

  Mirasçılar arası paylaşımı yapılmamış tarımsal araziler (TEBLİĞ NO: 2016/8976)

 • BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/24)

 • BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/21).

  BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/21).

 • TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR 2016 YILINDA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULAMA TEBLİĞİ

  TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR 2016 YILINDA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/23)

 • BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI BAŞVURU TARİHLERİ 01/01/2016 - 31/12/2020

  KAPSAMI TARLA İÇİ:DAMLAMA, YAĞMURLAMA, MİKRO YAĞMURLAMA,LİNEER SİSTEM CENTER PİVOT SİSTEM VEYA TAMBURLU SİSTEM SULAMA MAKİNESİ VE GÜNEŞ ENERJİLİ SULAMA SİSTEMİ KURULMASI İLE İLGİLİ KDV HARİÇ %50 Sİ HİBE YOLUYLA DESTEK VERİLECEKTİR.

 • T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ

  T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/8)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/17)
  MADDE 1 – 9/3/2016 tarihli ve 29648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/8)’nin 4 üncü ve 5 inci maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “on baş” ibareleri “beş baş” olarak değiştirilmiştir.
  MADDE 2 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yeni ve kullanılmamış” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
  9/3/2016 29648

 • Genç Çiftçi Kırsal kalkınma destekleri hakkında

  Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi başvuruları13 Nisan 2016 tarihinde başlayacak 12 Mayıs 2016 tarihinde bitecektir.

 • Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin kayıt altına alınması hakkında

  12.01.2011 Tarih ve 27813 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin kayıt altına alınması hakkında yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği, geriye doğdu izlenebilirliği sağlamak adına patates üreticilerinin kayıt yaptırmaları ve münavebeyle ilgili olarak belirtilen hususlara uymaları, ilgili yönetmelik hükümlerine uymayanlar hakkında cezai işlemler uygulanacaktır.

 • Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

  ”Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması ; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 16/02/2016 tarihli ve 2051 sayılı yazısı üzerine ,5488 sayılı Tarım Kanununun 19’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/02/2016 tarinde kara alınmıştır. Karar Sayısı 2016/8540

 • T.C.Ziraat Bankası A.Ş.ve Tarım Kredi Kooperatifleri Kredileri

  T.C.Ziraat Bankası A.Ş.ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 2015 yılında uygulanmak üzere , üreticilerin, Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün , finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin2014/7201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararda değişiklik yapılması Hakkında Karar 16 Aralık2015 tarih ve 29564 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Bu yıl kredi konu başlıklarına , yatırım kredisinde % 100, işletme kredisinde %50 faiz indirimi uygulanmak üzere “sera mekanizasyonu “ eklenmiştir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine kanuni takipte borcu bulunan üreticiler bu karardan yararlanamayacaktır.

 • 2016 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve Bölgeler ile prim desteği

  5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde, 2016 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarını belirleyen 2015/8248 sayılı Bakanlar kurulu kararı 19.11.2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • Sertifikalı Tohum Desteklemeleri Son Günü 31 Aralık 2015

  Küçük aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çiftçi kayıt sistemine kayıtlı işletme büyüklüğü 5 da ve altında olan meyve, sebze, süs bitkisi ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında 100 TL /da küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacaktır. Başvurular için son gün 31.102016 dır. (Resmi Gazete karar sayısı :2015/8294)

 • Sertifikalı Tohum Desteklemeleri Son Günü 31 Aralık 2015

  Sertifikalı Tohum Desteklemeleri Son Günü 31 Aralık 2015

 • ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR 2011/47 NO’LU TEBLİĞ

  Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2011/47 No’lu Tebliğ 28.10.2011 tarih ve 28098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğe göre organik tarım destekleme (OTD) ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapan, ÇKS’ de 2012 üretim sezonu ile OTBİS icmali-1’de ve OTBİS icmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılacaktır.

 • HİBE PROJELERİ HAZIRLAMA KAMPI 22 -28 NİSAN 2011 ARASINDA YAPILDI

  22-28 Nisan 2011 tarihleri arasında yoğun ilgi ile yapılan "HİBE PROJELERİ HAZIRLAMA KAMPI" katılımcılarına sertifikaları verildi.

 • ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ - DUYURU

  Bilindiği üzere 6111 sayı Kanunu kapsamıda borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden vatandaşların, ödeme planları kendilerine elden ce posta ile bildirilmiş olmasına rağmen borçların zamanında ödenmemesinden dolayı 6183 sayılı Kanun hükümlerince icra işlemlerinin başlatılacağını ve budumdan çiftçilerimizin mağdur olmamaları için yasal sürelerde yükümlülüklerini yerine getirerek borçlarını tam ve zamanında ödemeleri önemle duyurulur.

 • T.O.M. SATIŞ DUYURUSU

  "Kuruluşumuzca 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren, Şube Müdürlüklerimiz stoklarında bulunan ekmeklik ve makarnalık buğdaylar ile çavdar ve tritikale peşin bedel mukabili satışa açılmıştır. 3 Ekim 2011 tarihinden itibaren başlanmış olan arpa satışlarımız ise devam etmektedir.

MEDYA & HABER